הנהגה

בתחילה, הבורא היה לבדו, ממלא את כל החלל באור שלו. הוא לא העניק את השפעתו מכיוון שלא היה מי שיקבל אותה. כאשר רצה לברוא, הוא התחיל להשפיע. חכמת הקבלה היא המדע היחיד המסביר לנו בפרטי פרטים את ההנהגה האמיתית של העולם, כדי שנוכל להבין את רצונו.

רצונו של הבורא הוא להעניק טוב לברואים שלו; כל מדרגות הבריאה וההנהגה שלהם נקבעו כך שהחסד שלו יוכל להיות מואצל אליהם, וגם באופן כזה שהם יוכלו לקבל אותו.

אור ה’ הוא ייחודי, בעל כוח ותכונה שווים ומעבר לכל תיאור. ההנהגה של העולם מתבטאת בסוגים שונים של תכונות כגון דין, רחמים וכו’. לכן האור הייחודי הזה משנה צורה או מסונן על ידי אורות אחרים, כדי לתת לו תכונות שונות או כוחות שונים להנהגה, המבוססת על מערכת של בחירה חופשית, עונש וגמול.

האורות המשניים האלה נקראים ספירות או פרצופים – תצורות, וגם תכונות של רצון ה’. ספירה היא, במובן מסויים, “מסננת” שכאשר האור הייחודי חודר אליה, היא משנה אותו לכוח או לתכונה מסוימת שבאמצעותה הבורא מנהיג את העולמות.

הקבלה מסבירה לנו בדיוק את ההנהגה האמיתית הזאת, וכיצד העולמות מונהגים על ידי מערכות הכוחות או האורות המאוד מורכבים האלה, אשר באמצעות האינטראקציות שלהם, מעוררים תגובות שרשרת שמשפיעות ישירות על האדם והעולמות. לכל אחת מהתגובות הללו יש השלכות רבות והרבה פרטים ותוצאות.

המערכת המורכבת הזו של כוחות או אורות הם התיקונים (פעולות) והזיווגים (החיבורים) השונים של הספירות והפרצופים על מנת להשפיע ולהנהיג באמצעות הסידורים והמיזוגים השונים שלהם.

יש שני סוגים עיקריים של הנהגה:

– ההנהגה הכללית, שהיא למטרת קיום העולמות, ואינה מושפעת מפעולות האדם.

הנהגה זו היא באמצעות הספירות המקיפות.

– ההנהגה המשתנה, המבוססת על משפט, שכר ועונש ותלויה בזמן ובפעולות האדם. הנהגה זו היא על ידי הספירות הליניאריות המסודרות בשלושה עמודים: ימין, שמאל ואמצע, המייצגים את ההנהגה של העולם באופן של חסד, דין ורחמים.

ההנהגה מושפעת בעיקר מהמיקומים השונים והאינטראקציות השונות של הפרצופים הזכריים והנקביים, מכיוון שיש להן השפעה ישירה על המידה והאיזון של הגורמים של חסד, דין ורחמים.

הפרצופים הזכריים מעניקות חסד, הנקביים מעניקות דין. על ידי חיבורן, איזונים שונים של שני הכוחות של חסד ודין יוצרים את ההנהגה. דין מוחלט יהיה הרס של כל דבר שאינו מושלם, בעוד חסד מוחלט יאפשר כל דבר ללא הגבלה. עם זאת, שני ההיבטים הללו נחוצים להנהגה המבוססת על משפט, ובכדי לתת לאדם את האפשרות של בחירה חופשית.

ההנהגה מתגלה באמצעות שלוש מידות עיקריות:

  • מידת החסד – עמוד ימני
  • מידת הדין – עמוד שמאלי
  • מידת הרחמים – עמוד אמצעי

מידת החסד

חסד נגלה בעיקר על ידי כל ההיבטים הזכריים של הפרצופים, הספירה חסד, על ידי הסתרות של ההיבטים של דין ועל ידי ההארות של האורות הגבוהים יותר.

ישנם זמנים מיוחדים של שפע במהלך השנה, כמו השבת והחגים. זה תלוי במיקומים השונים של הפרצופים. כאשר הפרצופים הזכריים והנקביים הן פנים אל פנים, זוהי המדרגה האידיאלית והמתאימה להענקת השפע. בתכונת השפע, ההנהגה היא מהעמוד הימני – עמוד החסד.

מידת הדין

דין נגלה בעיקר על ידי כל ההיבטים הנקביים כמו: השם ב”ן  (52), הספירה גבורה ועל ידי כל ההסתרות של ההיבטים הזכריים המייצגים שפע.

ישנם  זמנים מסוימים, או ימים של דין במהלך השנה. זה תלוי במיקומים השונים של הפרצופים. בהיעדר זיווג, כאשר הפרצופים הזכריים והנקביים הן אחור באחור, הוא מתאים להעמדת פנים ודין. במידת הדין, ההנהגה היא מהעמוד השמאלי – עמוד הדין.

מידת הרחמים

במידת הרחמים, ההנהגה היא מהעמוד האמצעי – עמוד הרחמים. מידה זו יוצרת את האיזון בין המידות של דין ושפע, כדי לאפשר הנהגה יותר מאוזנת לקיום הנוכחי. ללא איזון זה, לא תהיה אפשרות להנהגה המבוססת על תגמול – שכר ועונש, המכונה גם הנהגה המשפט.

רצון

כל המקובלים מסכימים שאי אפשר להבין או לקבל אפילו מושג קלוש על מהותו של הא”ל, ההבנה שלנו אינה יכולה להגיע לרמה זו. עם זאת, על ידי הבנת מערכות ההנהגה האלה, אנו יכולים ללמוד להבין את רצונו, כיצד ומדוע הוא ברא את העולם, באיזה אופן הוא מכוון אותו, מטרת קיומו של הרוע, הסיבות לדואליזם של שכר ועונש, וכו’.

על ידי הבנת רצונו, אנו מבינים את חשיבות האדם, כי רק הוא, על ידי התקרבות לבורא ושמירת מצוותיו, יכול להשפיע על הכוחות האדירים האלה, אשר משפיעים ישירות על ההנהגה של העולמות.

הרצון להעניק

רצונו של הבורא הוא להעניק רק טוב לברואיו, ולגרום לכל הבריאה להשתתף בגילוי הייחודיות שלו בתום ששת אלפים השנים. כדי לתת לאנשים את אפשרות להיות ראויים, השפע שלו אינו מתגלה בפתיחות וגילויי ההיבטים של הדין הם בתוקף.

אין קיום שאינו מורכב מההיבטים של השמות מ”ה (45) או ב”ן  (52); המשפיע והמקבל, הזכרי והנקבי, שפע ודין וכו’. האין סוף, ב”ה, משפיע כאשר יש הסתה מהמקבל, האחרון מתאים להיבט הנקבי, המקבל של ב”ן  (52). השפעה זו מועברת על ידי ההארות השונות של הספירות ואז לתוך העולמות.

אלו הם האיזונים השונים של שני הכוחות של חסד ודין אשר יוצרים את ההנהגה. כאשר דין שולט, הנוקשות גוברת, כאשר השפע בתוקף, שלווה וחסד מוענקים. לכן, אנו רואים שכל מה שיש, וקורה, מורכב תמיד ממידה ואיזון משתנים של שני הכוחות האלה.

בכך שהוא מאפשר לאדם להיות ראוי בזכות מאמציו להתקרב לבוראו ולקבל את טובו, אנו רואים הדגמה ברורה מאוד של הצדק המושלם שלו.

הרצון לקבל

מטבעו, האדם עצמו הוא כלי (מקבל) עם רצון לקבל ללא גבולות, ומכיל אור רוחני; הנשמה שלו. הנהגה המבוססת על רצון זה של קבלה בלבד, לא תאפשר לאדם היות ראוי בשל מאמציו ולהתקרב לבוראו. הכוחות הדואליים והמושכים האלה, של טוב ורע, משפיעים על בחירות האדם ועל הדרכים או המדרגות בהן הוא משרת את הבורא. באמצעות הבחירה החופשית שלו הוא יבחר את דרכו וישלוט בכוחות מנוגדים אלה. המטרה המושלמת עבור האדם היא לרומם את תשוקותיו הגופניות על ידי קידוש דרכיו, ולהדמות לבוראו, על ידי היותו נותן עם רצון להעניק טוב לכל.

 

TOP