מוחין

המוחין הם הכוח המנחה הניתן לפרצוף על ידי פרצוף אחת או שתים עליונות יותר. כתלות במצב הגדילה, ישנם מוחין של קטנות – יניקה ושל גדלות. יש גם מוחין אשר נכנסים לפרצוף הפָּחוּת יותר – פנימי, ומוחין אשר מקיפים אותו – חיצוני. הכוחות המנהיגים האלה משתנים בכוח ובעוצמות

במהלך ההיריון, הכוח המנחה נמצא ברמתו הנמוכה ביותר ונקרא נה”י (נצח, הוד, יסוד) של מוחין; הם מההיבט של נפש.

במהלך היניקה, האורות גדלים והכוח המנחה נמצא ברמה גבוהה יותר, ונקרא חג”ת (חסד, גבורה, תפארת) של מוחין והם מההיבט של רוח.

במהלך הגדילה, הכוחות המנחים מפותחים כעת במלואם כדי להנחות במלא הכוח של חב”ד (חכמה, בינה, דעת); הם מההיבט של נשמה.

שני מוחין שונים מגיעים לז”א: תחילה מגיעים כוחות מנחים של אמא, ואז הכוחות המנחים של אבא, שניים. הכוחות המנחים הנמסרים מאבא ומאמא לז”א נקראים הצלם שלו, והם אינם נכנסים אליו באופן מלא.

הכוחות אשר נכנסים לתוך הפרצוף הפָּחוּת יותר – פנימי, הם שלוש הספירות של נה”י (נצח, הוד, יסוד) של הפרצוף העליון, הם מתחלקים לשלושה ומורכבים כעת מתשעה חלקים ומתאימים לצ. הם מתפשטים לתוך תשע הספירות של ז”א.

הכוחות שאינם נכנסים הם חב”ד, חג”ת של הפרצוף הגבוה יותר. הם אינם נכנסים לתוך הפרצוף הפָּחוּת יותר, אלא מקיפים אותו מבחוץ בסידור שלושת העמודים של חסד, דין ורחמים. המוחין המקיפים הם מהיבט גבוה יותר מאשר המוחין הפנימי ומתאימים ל-למ של המוחין השלם – צל”מ.

החג”ת (חסד, גבורה תפארת) המקיפים אותו מתאימים ל-ל’

הכחב”ד (כתר, חכמה, בינה, דעת) אשר מקיפים אותו מתאימים ל-מ’.

לפני שהוא מגיע למלוא כוחו, ז”א עובר דרך שלושה שלבי הכנה.
תחילה, משש הספירות המקוריות שלו ( יניקה 1) הוא יקבל את ארבע הספירות הגבוהות שלו, שהן הכוח המנחה שלו, מיסו”ת 2 (גדלות1). כאשר כוחות מנהיגים אלה יוצאים זוהי יניקה 2, כאשר הם חוזרים אליו דרך יסו”ת 1 (אבא ואמא), הוא הגיע לגדילה המלאה שלו (גדלות2).

לכן, עבור שתי היניקות ושתי הגדלות של פרצוף ז”א, קיימים כוחות מנהיגים המתאימים לכל אחד ממצבי גדילה שונים אלה.

כוחות  המנהיגים של יניקה

ישנם שני סוגים של כוחות מנחים של יניקה: קטנות א’ וקטנות ב’.אשר פרצוף ז”א מקבל רק את נה”י (נצח, הוד, יסוד) של המוחין פנימים שלו, אבל לא את המקיף, הם הכוחות המנחים של קטנות א’.

כאשר הוא מקבל את נה”י (נצח, הוד ויסוד) של הכוחות המנחים שלו ישירות מאמא, הם הכוחות המנחים של קטנות ב’.

כוחות מנהיגים של גדלות

ישנם שני סוגים של כוחות מנהיגים של גדלות: גדלות א’ וגדלות ב’.

כאשר פרצוף ז”א מקבל את כל הכוחות המנהיגים – פנימים וההיקפיים מיסו”ת, הם הכוחות המנהיגים של גדלות 1. כאשר הוא מקבל את כל הכוחות המנהיגים שלו ישירות מאמא, הם הכוחות המנהיגים של גדלות ב’, והוא השיג כעת את בגרותו המלאה.

 

TOP