נשמה

לנשמה יש חמש מדרגות, שמותיהן הם: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. הנשמה היא הישות הרוחנית בתוך הגוף, האחרון הוא רק בגד חיצוני שלה. לכל נשמה יש שורש מדויק ואפשרות להשגת המדרגה הגבוהה ביותר של שורש זה. כולם מגיעים תחילה עם רמה נמוכה יותר, ויגיעו, אם הם ראויים, לרמה הגבוהה יותר הבאה.

– נפש היא המדרגה הראשונה והנמוכה ביותר. היא מושגת בלידה ולפני המדרגות העוקבות. היא מתאימה לרמה של העולם הגשמי של עשייה ושל הפרצוף הנקבי נוקבא.

– רוח היא המדרגה השנייה והיא מושגת לפני המדרגות העוקבות. היא מתאימה לרמה של עולם המלאכים –יצירה ותצורת זעיר אנפין.

– נשמה היא המדרגה השלישית וניתן להשיגה רק לאחר השגת מדרגת נפש ורוח. היא מתאימה לרמה של עולם הנשמות –בריאה, ותצורה אמא.

– חיה היא המדרגה הרביעית וניתן להשיגה רק לאחר המדרגות הקודמות. היא מתאימה לרמה של עולם ההאצלה–אצילות ותצורה אבא.

– יחידה היא המדרגה החמישית והגבוהה ביותר. נדיר מאוד להגיע אליה וניתן להשיגה רק לאחר תיקון של כל המדרגות הקודמות. היא מתאימה לרמה של עולם האצילות ופרצוף אריך אנפין.

נשמה עולם פרצוף
יחידה אצילות אריך אנפין
חיה אצילות אבא
נשמה בריאה אמא
רוח יצירה זעיר אנפין
נפש עשייה נוקבא

איור 13: הקשר בין חמש המדרגות של הנשמות, ארבעת העולמות וחמש הפרצופים

ישנן הרבה חלוקות וקטגוריות של נשמות. הן שונות על פי מקורן או רמתן בעולמות הגבוהים יותר.

כל רמה של הנשמה מחולקת בחלוקת משנה לחמש מדרגות. באשר לרמה של נפש, יש נפש של נפש, רוח של נפש, נשמה של נפש, חיה של נפש ויחידה של נפש.

נפש רוח נשמה חיה יחידה
יחידה יחידה יחידה יחידה יחידה
חיה חיה חיה חיה חיה (2)
נשמה נשמה נשמה נשמה נשמה
רוח רוח רוח רוח רוח
נפש (1) נפש נפש נפש נפש

איור 14: כל רמה של הנשמה בעלת חמש מדרגות משלה

  • נפש של נפש היא המדרגה הנמוכה ביותר של נשמה
  • חיה של יחידה היא כמעט הגבוהה ביותר

 

מדרגה    נפש רוח נשמה חיה יחידה
נפש יחידה יחידה יחידה יחידה יחידה
נפש חיה חיה  (1) חיה חיה חיה
נפש נשמה נשמה נשמה נשמה נשמה (3)
נפש רוח (2) רוח רוח רוח רוח
נפש נפש נפש נפש נפש נפש

איור 15: כל מדרגה של הנפש מתחלקת שוב לחלוקות משנה

כל מדרגה יכולה להתחלק שוב בחלוקת משנה, לדוגמא:

  • חיה של רוח של נפש היא מדרגה גבוהה יותר מאשר
  • רוח של נפש של נפש אבל נמוכה יותר
  • מנשמה של יחידה של נפש

לכל נשמה יש מקור משלה בעולמות השונים ובתצורות השונות. תכונת הנשמה תהיה תלויה באיזו תצורה ומאיזה עולם מגיע השורש שלה. נשמה ממקור גבוה יותר תהיה בעלת תכונה עליונה יותר ותהיה בעלת פוטנציאל טוב יותר להבנה ולהתקרבות אל בוראה, בתנאי, כמובן, שהיא פועלת בהתאם ומגיעה לפוטנציאל שלה.

כל אחת ממדרגות אלה של הנשמה מתחלקת בחלוקת משנה עבור כל מדרגה של פרצוף – תצורה, ועבור כל עולם. לכן, ישנן חמש מדרגות של נשמה עבור כל פרצוף ויש חמש מדרגות של תצורות עבור כל עולם, וכו’.

 נשמה  / עולם עשייה יצירה בריאה אצילות
יחידה נוקבא א נוקבא נוקבא נוקבא
חיה נוקבא נוקבא נוקבא נוקבא ב
נשמה נוקבא נוקבא נוקבא נוקבא
רוח נוקבא נוקבא נוקבא נוקבא
נפש נוקבא א נוקבא ב נוקבא נוקבא

תמונה 16: כל האפשרויות של נוקבא עבור חמש המדרגות של הנשמות והעולמות

  • נשמה של מדרגת נפש של נוקבא של עשייה
  • נשמה של מדרגת חיה של נוקבא של אצילות

יחידה של נוקבא של עשייה (א) היא מדרגה נמוכה יותר מאשר נפש של נוקבא של יצירה (ב)

כל אחת מהמדרגות הללו יכולה להתחלק חלוקת משנה רבות שוב, תוך הוספת אפשרויות רבות.

כמו כן, מאחר שיש עשר ספירות בכל ספירה, עולם ופרצוף, מקור הנשמה יכול להיות מאחת מחלוקות המשנה שנזכרו מעלה, המחולקת שוב לחלוקות משנה על פי עשר הספירות.

  ספירה עשייה יצירה בריאה אצילות אצילות
כתר נוקבא ז”א אמא אבא אריך
חכמה נוקבא ז”א אמא אבא אריך
בינה נוקבא ז”א אמא אבא אריך
דעת נוקבא ז”א אמא אבא אריך
חסד נוקבא ז”א אמא (2) אבא אריך
גבורה נוקבא ז”א אמא אבא אריך
תפארת נוקבא (1) ז”א אמא אבא אריך
נצח נוקבא ז”א אמא אבא אריך
הוד נוקבא זעיר אמא אבא אריך
יסוד נוקבא זעיר אמא אבא אריך
מלכות נוקבא זעיר אמא אבא אריך

תמונה 17

כל האפשרויות של נפש עבור עשר הספירות וארבעת העולמות

  • נשמה של מדרגת תפארת של נפש של נוקבא של עשייה
  • נשמה של מדרגת חסד של נפש של אמא של בריאה

ניתן לחלק לעוד חלוקות ותתי חלוקות, מאחר שכל ספירה מתחלקת בחלוקת משנה לעשר באופן כמעט עד אינסופי. כל פרצוף – תצורה גם מתחלק בחלוקת משנה לעשר ספירות, וכך נוספות אפילו יותר אפשרויות.

כיוון שאלה הם האנשים אשר מעוררים את חיבור הספירות והפרצופים באמצעות תפילותיהם ושמירת המצוות, נשמותיהם חייבות לקבל את מקורם מהם, כל אחד לפי רמתו.

ספירה מדרגת הנשמה   השם
כתר יחידה י קוצו של יוד
חכמה חיה י יוד
בינה נשמה ה הא ראשונה
דעת רוח ו וו
חסד רוח ן וו
גבורה רוח ן וו
תפארת רוח ן וו
נצח רוח ן וו
הוד רוח ן וו
יסוד נפש ה הא שנייה

איור 18

מטרתו של האדם היא להגיע לכל מדרגה עוקבת גבוהה יותר של נשמתו; בשביל זה, הוא חייב לבצע תיקון של המדרגות הקודמות. את המדרגות הגבוהות יותר לא ניתן להשיג מיד. לרוב האנשים יש רק את מדרגת נפש, ואם הם ראויים לכך, הם ירכשו את המדרגות העוקבות, אך בזו אחר זו על ידי מוות וגלגול נשמות. אם הוא צריך לרכוש את מדרגת אמא של עשייה, ראשית, יהיה עליו לבצע את תיקון של מלכות של עשייה, ז”א של עשייה, וכן הלאה. כדי להשיג את מדרגת נשמה שלו, הוא חייב לבצע תיקון של כל המדרגות של הספירות והפרצופים של נפש ורוח שלו, וכן הלאה.

כדי לעשות את התיקון הזה, יכולים להידרש מספר גלגולי חיים, הנשמה תתגלגל אז מחדש פעמים רבות ככל הנדרש כדי להשיג זאת. לכל האפשרויות המורכבות הללו יש רק מטרה אחת; לאפשר לאדם להיות ראוי על פי מאמציו ולהתקרב לבוראו. למען זה, הוא חייב להגיע למדרגת נשמה גבוהה יותר, ולשפר את דרכיו על ידי עשיית התיקון שלו.

TOP