עולמות

עולם הוא אפשרות וסוג של קיום בממד מסוים. מהתצורה הראשונה; אדם קדמון, יצאו ההאצלות אשר יצרו את שאר העולמות.

ישנם ארבעה עולמות. הראשון שמתגלה מאדם קדמון נקרא אצילות, עולם ההאצלה, שבו אין קיום של הנפרד ואין כוח שלילי אפילו במדרגות הנמוכות ביותר שלו.

העולם השני הוא בריאה, עולם הנשמות.

העולם השלישי הוא יצירה, עולם המלאכים.

העולם הרביעי הוא עשייה, עולם הקיום הגשמי.

קיים מסך (מחיצה) אשר מפריד בין עולם אחד למשנהו, וממסך זה נובעות עשר הספירות של העולם הפָּחוּת יותר מעשר הספירות של העולם הגבוה יותר.

כל העולמות דומים במבנה שלהם; כל אחד מהם מכיל עשר ספירות וחמש פרצופים עיקריים:

  • אריך אנפין
  • אבא
  • אמא
  • זעיר אנפין
  • נוקבא

אבל הייחודיות של העולם הגבוה יותר היא בעלת ערך יותר חשוב.

אין הפרעה לזרימת האנרגיות משני הכיוונים. כל העולמות מתחברים על ידי הספירה האחרונה של העולם הגבוה יותר אשר “מתחברת” עם הספירה הגבוהה יותר של העולם שמתחתיו. שלוש הספירות הראשונות של פרצוף עתיק יומין נמצאות בספירת מלכות של העולם הגבוה יותר (אדם קדמון), שבע הספירות התחתונות יותר שלו נמצאות בפרצוף הראשון אריך אנפין של העולם מתחתיו.

על ארבעת העולמות האלה, שולטות ארבע האותיות של השם י-ה-ו-ה.

י‘ באצילות; על ידי כך, כל המדרגות המתוקנות מסודרות.

ה‘ יורדת מאצילות לבריאה ומנחה אותו.

ו’ ליצירה,

ה‘ לעשייה.

אצילות היא מההיבט של פרצוף אבא, בריאה של אמא, יצירה של ז”א ועשייה של נוקבא.

אצילות – עולם ההאצלה

העולם הראשון, אצילות, הוא עולם ההאצלה, עולם המחשבה האלוהית. זהו עולם רוחני לחלוטין, ללא קיום כלשהו של ישויות נפרדות. הוא מביא לקיום ומקיים את העולמות אחרים. הוא הגבוה ביותר מבין ארבעת העולמות, מעל בריאה, יצירה ועשייה.

שלוש הספירות הראשונות של תצורתו עתיק יומין נמצאים בספירת מלכות של אדם קדמון, בעוד שבע הספירות התחתונות יותר שלו נמצאות בתוך עשר הספירות של אריך אנפין ויוצרות את הקישור בין אצילות ואדם קדמון.

מאצילות התגלו כל העולמות הנמוכים יותר, שהם מקור הקיום של העולמות הגשמיים והאפשרות של שכר, עונש ורוע.

מתחת לאצילות, התנגשו האורות של מלכות שלו, ונוצר מסך בין אצילות ובריאה עקב הבטישה של אורות אלה. משם, פרצופים – תצורות אחרות, הדומות לאלו באצילות, התהוו בעולמות הנמוכים יותר, אך בכוח נמוך יותר מאחר שהאורות צומצמו על ידי המסך. בגלל ההפחתה של עוצמות האורות האלו, קיומם של ישויות נפרדות הפך לאפשרי.

עולם האצילות הוא מההיבט של השם ע”ב ופרצוף אבא.

בריאה – עולם הבריאה

העולם השני שמתגלה נקרא בריאה, עולם הבריאה. זהו עולם הנשמות. זהו העולם הראשון שבו לישויות נפרדות יש אפשרות להתקיים. הנבראים הנפרדים האלה הם בעלי המדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר; הם הנשמות בעלות הפצת אור מרבית, לפני שהן יורדות לגוף פיזי. בריאה נמצא מתחת אצילות ומעל יצירה ועשייה.

מתחת לבריאה, מתחת למסך שלו, פרצופים אחרים, דומים לאלה שבבריאה, התהוו בעולם התחתון יותר של יצירה, אך בכוח נמוך יותר מכיוון שהאורות היו אף יותר מעומעמים בגלל המסך. ההצטברות של הפחתת עוצמות האור, תביא לכך שאפילו יותר ישויות נפרדות כגון מלאכים יבואו לידי קיום.

עולם הבריאה הוא מההיבט של השם ס”ג  (63).

לכן, בריאה היא מההיבט של פרצוף אמא – ספירה בינה.

יצירה – עולם היצירה

העולם השלישי שמתגלה נקרא יצירה; זהו העולם של ההיווצרות, עולם המלאכים. לאחר בריאה, לו יש ישויות נפרדות, אם כי ברמה הרוחנית הגבוהה ביותר, יצירה הוא גם עולם רוחני, אבל למלאכים, שהם הישויות הנפרדות שלו, יש גם צורה רוחנית. עולם זה נמצא מתחת אצילות ובריאה, אך מעל עשייה.

העולם העיקרי שלהם, חלק גם נוכחים בעולמות האחרים

מתחת ליצירה, מתחת למסך שלו, פרצופים – תצורות אחרות הדומות לאלו ביצירה התהוו בעולם התחתון של עשייה. בגלל ההפחתה הניכרת בעוצמות האור, ישויות פיזיות יוכלו להתקיים.

עולם היצירה הוא מההיבט של השם מ”ה  (45). לפיכך, יצירה הוא מההיבט של תצורה ז”א.

מלאכים

ישנם שני סוגים של מלאכים: חיוביים ושליליים. בעולם היצירה שורים רוב המשפחות השונות של המלאכים החיוביים.ישנם שני סוגים של מלאכים חיוביים: המלאכים של הטבע שנבראו בתחילת העולם: הם אחראים על הטבע עצמו. הסוג השני הוא המלאכים של הנהגת ה”שכר ועונש”, הם מבצעים את הרצון האלוהי ומחודשים באופן קבוע בהתאם למעשי האדם.

המלאכים החיוביים כוללים עשר קבוצות ומחולקים כדלקמן:
שלוש קבוצות בעולם בריאה, שש קבוצות בעולם יצירה, וקבוצה אחת בעולם עשייה. לכל קבוצת מלאכים יש היררכיה משלה, והיא מחולקת לארבעה מחנות: מיכאל, גבריאל, אוריאל ורפאל. יש גם מלאכי חבלה בעולמות הנמוכים יותר; גם הם מחולקים בחלוקות משנה לאותו הסדר. הם כוללים עשר קבוצות והם בשירות הכוח השלילי הפָּחוּת יותר.


עשייה – עולם הפעולה

העולם הרביעי שמתגלה נקרא עשייה – פעולה, עולם הקיום הגשמי. זהו המקום הרחוק ביותר מההאצלה של האור, שכעת סונן על ידי שלושת העולמות שמעליו. כל סוגי הקיום הגשמי אפשריים כעת, ואפילו קיומם של כוחות נגדיים הוא מותר. זהו עולם האדם כישות המורכבת משני אלמנטים מנוגדים: נשמה מהעולם הגבוה ביותר של בריאה, וגוף גשמי מהעולם התחתון של עשייה. שני הרכיבים הללו תמיד במצב של מאבק, הנשמה נמשכת לעולמות של המקור הרוחני שלה, הגוף לתענוגות הגשמיים והבלי העולם הזה.

עולם העשייה הוא מההיבט של השם ב”ן  (52). לכן, עשייה היא מההיבט של פרצוף נוקבא – ספירה מלכות. מהמדרגה האחרונה של ספירות העשייה (מלכות של עשייה), נבע הכוח השלילי.

במקביל לארבעת העולמות (אביע), ישנם ארבעה סוגים של קיום בעולמנו:

  • דומם -מינרל המתאים לעשייה
  • צומח המתאים ליצירה
  • חי המתאים לבריאה
  • מדבר-אדם המתאים לאצילות

לישות הנוספת, הנקראת סטרא אחרא (הצד השני או הכוח השלילי), יש ארבעה עולמות משלה של אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. יש לה גם פרצופים, ספירות, היכלות ומלאכים כמו בעולם החיובי, אבל בעלי כוח נמוך יותר.

TOP