קבלה – שיעור ראשון – צמצום חלל והקו

בתחילה, לא היה קיום אחר, המאציל היה לבדו,וממלא כל החלל עם אורו. אורו היה בעל קדושה ועוצמה כה גדולים, שלא ניתן היה לשום ישות להימצא כלל.כאשר הוא החליט לברוא, היה עליו ליצור תחילה ‘מרחק’ מסוים מהאור שלו, על מנת לתת אפשרות קיום לישויות נפרדות. לפני שניכנס לענין של המרחק (הצמצום), נתבונן קצת על תכלית או כוונת הבריאה.

TOP