קבלה – שיעור 4 – שבירת הכלים

בבריאה, כל הכוחות היצירתיים הושקעו בדמות אדם קדמון. הם יצאו בהאצלות שונות מהפתחים בפניו לשם בניית העולמות.

עשר הספירות אשר יצאו מתוך עיניו היו מההיבט של השם של ב”ן  (52);הן תואמות להיבט הנקבי – דין, והן השורש של ההתדרדרות. כאשר הן יצאו, הכלים של שלוש הספירות הראשונות: כתר, חכמה ובינה קיבלו והכילו את אורותיהן, מפני שהן היו בסידור שלושת העמודים.שבעת הכלים התחתונים  של הספירות לא היו בסידור שלושת העמודים הנדרש לכיוון של חסד, דין ורחמים. האורות ניסו להיכנס לכליהם המתאימים, אך כוחם היה עצום, ומאחר שלא הצליחו לשמור  את אורותיהם, הכלים נשברו.

חשוב להבין שכל מה שקורה בעולמנו דומה למה שהתרחש בנפילה הזו. אם הכלים היו מכילים את אורותיהם, שבע הספירות התחתונות לא היו נשברות והעולם היה במצב מושלם מלכתחילה.

TOP