קו

המקורי. הקו, אשר מייצג את הזכריים, והחותם, אשר מייצג את הנקביות, יתנו כעת יחדיו קיום לעולמות ולמערכות השונות של הספירות, שבאמצעותן המאציל ימשול בעולמות האלה.

קיימות שתי מערכות מרכזיות של הנהגת העולמות: האחת היא עבור ההנהגה הכללית, היא אחראית על הטבע והמאורעות של הזמן. והשנייה, עבור ההנהגה של המין האנושי, ומושפעת ממעשיהם ומזמנם. לאחר הכניסה לחלל הריק, הקו יצר עשר ספירות עגולות המקיפות זו את זו (ספירות של עיגולים) – האחריות על ההנהגה הכללית של העולמות, תוך שמירה על צורתו. הוא יצר גם עשר ספירות בסידור ליניארי (ספירות של יושר) – האחראיות על ההנהגה של העולם בדרך של חסד, דין ורחמים, שהיא ההנהגה המאוזנת של הקיום הזה. הקו הוא השורש של כל ההנהגה והפנימיות העמוקה ביותר של כל הבריאה הזאת.

ספירות של עיגולים

עשר הספירות בצורת עיגולים מקיפות את כל החלל הריק, אחת סביב לשנייה. הספירה הראשונה, כתר, מקיפה את חכמה, אשר מקיפה את בינה וכך הלאה עד שיסוד מקיפה את הספירה האחרונה – מלכות.

עשר הספירות של עיגולים האלה אחראיות על ההנהגה הכללית של העולמות, הן פועלות לקיומה, למה שנדרש עבור מקרי הטבע, ולחיי הצומח ובעלי חיים. ההנהגה הזו אינה מושפעת מפעולות בני אדם.

ספירות של יושר

אחרי העיגולים הקו הישר יצר עשר ספירות אחרות, אך הפעם בסידור ליניארי. עשר הספירות של יושר סודרו בשלושה עמודים:

ימין, שמאל ואמצע, זהו המודל של ההנהגה הדינמית של העולם. כל אחד משלושת העמודים הללו מייצג את אחד הכוחות העיקריים אשר יוצרים את ההנהגה: חסד, דין ומה שיוצר את האיזון בין השניים: רחמים.

המערכת הראשונה הזו, או העולם הראשון בו האורות הנאצלות התהוו לעשר ספירות, נקרא אדם קדמון. זהו החיבור בין החותם (הרשימו) לבין הקו. מהתצורה הראשונה הזאת, כל שאר העולמות של אצילות, בריאה, יצירה ועשייה באו לידי מציאות.

 

TOP