רע – סתרא אחרא

קיימת  מערכת “שנייה” הנקראת “סטרא אחרא” – כוח שלילי או רע. למרות שזהו ההפך של כל דבר טוב, חשוב להבין שמקור הרע הוא מהאצלה של האורות העליונים, ולכן, אין לס”א באמת רשות עצמאית מלאה. הוא מזין את עצמו מהקצוות התחתונים של הקדושה, וזקוק לאישור מלמעלה כדי לפעול.

יש באמת רק רשות אחת יחידה במינה ומלאה, והיא זו של הבורא.

בבריאה, כאשר עשר הספירות הנקביות מההיבט של השם ב”ן  (52) יצאו מעיני אדם קדמון, שלוש הספירות הראשונות– כח”ב (כתר, חכמה, בינה) – יכלו לעמוד בסידור שלושת העמודים. אולם, שבע הספירות התחתונות יותר לא עמדו בסדר הזה; הן לא היו מסוגלות לשמור על האורות שלהן וכתוצאה מכך נשברו. זה היה חוסר השלמות או הנזק הראשון בבריאה. רק כאשר יש שלושה עמודים, בהם עמוד הרחמים עומד בין העמודים חסד ודין, שלושתם יכולים להתחבר ולהקשר יחדיו לאיזון הרמוני.

סידור בלתי מושלם זה הוא המקור הראשון של הכוח השלילי או רע. סוג זה של קיום אינו יכול להתהוות ממקור מושלם; הוא היה צריך לנבוע ממצב פגום.

שבירת שבע הספרות התחתונות יותר גרמה לירידת כל העולמות. עולם העשייה נפל אף נמוך יותר, ומסופו נבע הכוח השלילי.

לספירות יש שורש משלהן בקדושה של האין סוף, ב”ה. השורש של הכוח השלילי נמצא בחסר או בהעדר הקדושה. קליפות אלה חוסמות את האורות של הספירות, מסתירות את האדם מהשורש ומהאור שלו.

במקביל (מול) לארבעת העולמות, לישות השלילית הזו יש ארבעה עולמות משלה, בהם עשר קבוצות של מלאכים שליליים מתחלקות כדלקמן:

  • שלוש קבוצות בעולם הבריאה
  • שש קבוצות בעולם היצירה
  • קבוצה אחת בעולם העשייה

הן מוזנות מהקצוות של האורות העליונים כאשר אלה נחלשים על ידי המעשים הרעים של הישויות התחתונות. כאשר הכוח הרע הזה מקבל את כוחו על ידי יניקת האורות העליונים האלה, מלאכי החבלה שלו מקבלים כוחות נוספים ומגיעים כדי לעשות רע בעולם.

הקיום של סטרא אחרא – כוח הרע – היה רצון הבורא כדי לתת לאדם בחירה חופשית. באמצעות דברי שקר, הוא מנסה כמעט כל הזמן לפתות אותו, ולגרום לו  ליפול.

למעשיו הטובים של האדם יש השפעה על ארבעת העולמות העליונים; ולמעשיו הרעים, על ארבעת העולמות התחתונים. רק כאשר האדם חוטא, הצד הרע יכול להגדיל את כוחו[4].

כאשר האדם פועל בצורה שלילית, הוא מושך נגזרת של הכוח השלילי הזה הגדל בתוכו. זהו יצר הרע שלו, הוא מנתק אותו מהעולמות העליונים ומהקדושה. כאשר הוא פועל באופן חיובי, הוא מושך אנרגיות חיובית המחלישות את האנרגיות השליליות בתוכו, ונותנות לו כוח להתקרב אל בוראו.

קליפות

הקליפות הן הגילויים האינדיבידואלים של הכוח השלילי. הן חוסמות את האורות של הספירות התחתונות באמצעות הצמדות ויניקה מקצותיהן. הן מסתירות את האדם מהאמת ומהאור. בגלל המעשים הרעים של האישיים התחתונים, הקליפות מקבלות את כוחן ומחדשות אותו כדי לעשות רע בעולם.

התיקונים של התחתונים  יהיה עם ניתוק הקליפות האלה מהקדושה, על ידי קיום המצוות והתפילות. כאשר אנשים פועלים באופן שלילי, הם מפיקים אנרגיות מנוגדות הגורמות להתדרדרויות אשר מגיעות לעולמות התחתונים ויוצרות אפילו עוד קליפות כדי לעשות נזק.

ישנן ארבע רמות עיקריות של קליפות, הן מתאימות לארבעת העולמות התחתונים. גם הן מכילות ספירות ותצורות כמו בעולמות החיוביים, וגם הן בנויות בסידור שלושת העמודים של  אילן הספירות. אך יש להן מטרה לפעול באופן מנוגד לעולמות של הקדושה הנ”ל על ידי האצלת אנרגיות שליליות מזיקות.

TOP