רפ׳׳ח ניצוצות

כדי לקיים את הכלים לאחר שנשברו, ירדו רפ”ח (288) ניצוצות של האורות, כי היה צורך בחיבור לאורותיהם המקוריים כדי לשמור עליהם בחיים. חלק מאותם ניצוצות התחברו מחדש עם אורותיהם הגבוהים יותר, ועזרו לכלים לעלות וגם להתחבר עם אורותיהם, בעוד אחרים נפלו אף נמוך יותר לתוך העולמות האחרים.

התיקון – הוא להעלות את כל שאר הניצוצות למקורם ולהחזיר את הבריאה למצבה המקורי. לכן, מטרת כל העבודה – המעשים והתפילות של האנשים בעולם הזה היא לסייע ולהשתתף בעלייתם של שאר 288 הניצוצות שנפלו אל למקורם. ניתן לבצע זאת בדרכים שונות, אבל בעיקר על ידי ביצוע המצוות ועל-ידי התפילות.

לאחר שבירת הכלים וההפרדה מאורותיהם, היה נחוץ להנהגת העולם שהתיקון יתבצע. מהמצח של אדם קדמון יצאו עשר ספירות מההיבט של השם מ”ה  (45), המתאימות להיבט הזכרי – תיקון. זאת בניגוד לספירות של ב”ן  (52), אשר מתאימות להיבט הנקבי – דין, והן שורש ההתדרדרות.

התיקון נעשה על-ידי חיבור הספירות של מ”ה (45) (רחמים) וב”ן  (52) (דין) בסידורים מורכבים, באופן שיאפשר לב”ן  (52) הנקבי להיות מתוקן על ידי המה  (45) הזכרי, ועל מנת שהספירות יעמדו בסידור שלושת העמודים של חסד, דין ורחמים. כשהסדר הנכון של הספירות הושלם, תצורות שונות

הנקראות פרצופים השלימו את הבריאה.

עם ההאצלה של האורות של מ”ה (45), הוא יכול היה לעשות את התיקון של כל העולמות לאחר שבירת הכלים, אבל אז, לא הייתה סיבה להשתתפות האדם בתיקון הזה. כדי לתת לאדם אפשרות לפעול ולתקן את הבריאה, הקב”ה צמצם באופן מסוים את זרם החסד שלו לעולם הזה.

בהשלמת תיקון זה של החיבור בין הניצוצות הנופלים לבין הכלים שלהם, יהיה זה זמן של הגעתו של המשיח ותחיית המתים.

 

TOP