תיקון

תיקון בקבלה הוא מושג מאוד חשוב. הוא מראה, באופן מסוים, שכל מה שנברא עם אפשרות של ליקוי, יש לו גם פוטנציאל להיות מתוקן.
בעברית, למילה “תיקון” יש משמעויות שונות; ניתן להבין אותה גם כשיפור או תיקון, אך גם כפונקציה, קשר או פעולה.

יש סוגים שונים של תיקונים:

  • תיקונים (שיפורים) שהתרחשו בהאצלות הראשונות לתיקון העולמות.
  • תיקונים (תיקון – יחסים) לבנייה ולקשרים ההדדיים של הספירות והפרצופים.
  • תיקונים (פעולות-פונקציות) של פרצופים להנהגת העולם.
  • תיקונים (תיקון) עבור הנשמות.

תיקונים (שיפורים) לתיקון העולמות

בבריאה, כאשר מפרצוף אדם קדמון יצאו עשר ספירות של ההיבט הנקבי של שם ב”ן  (52), ושבע הספירות התחתונות נשברו, כדי לקיים את הכלים של הספירות הללו לאחר שבירתן, 288 (רפ”ח) ניצוצות של אורותיהן ירדו למטה גם הם כדי לשמור עליהן בחיים.

נזק   זה – שבירת הכלים – היה מיועד להיות מתוקן. התיקון הראשון היה לעזור לעלייתם של חלק מאותם 288 ניצוצות שנפלו, ולתקן כך את הכלים   שנפלו, ועל ידי זה יוכלו לחזור לאורות המתאימים שלהם.

התיקון שנועד לתקן את הספירות לאחר השבירה היה החיבור של הספירות הזכריות של מ”ה (45) עם הספירות הנקביות של ב”ן  (52) בסידורים מורכבים. זה היה כדי לאפשר לב”ן הנקבי להיות מתוקן על ידי מ”ה הזכרי, וכדי שהספירות יעמדו בסידור שלושת העמודים להנהגה של חסד, דין ורחמים.

תיקונים  לבניית הפרצופים

התיקונים לבניית הפרצופים – נעשים בדרך של זיווג של הפרצופים הזכריים והנקביים העליונים יותר, במהלכו הפרצוף הפָּחוּת יותר יעבור תקופת היריון (עיבור) בתוך הפרצוף הנקבי הגבוה יותר, ולאחריה את לידתו.

הפרצוף הזכריי מתאים לחסד ולשם מ”ה (45), הנקביי לגבורה – דין ולשם ב”ן  (52).

בתחילה, במהלך תקופת ההיריון, כאשר הפרצוף התחתון יותר נמצא בתוך הנוקבא העליונה, האורות הנקביים והזכריים של ההיבט של ב”ן  ומה  בונים ונותנים את הכוח הנדרש להולדת הפרצוף  התחתון. רק לאחר שהוא מסודר לחלוטין ומושלמ הוא נחשף. לאחר העיבור יש תקופת היניקה,; עיבור ויניקה מקבילים לקטנות ראשונה ושנייה, ואח”כ יש תקופת הגדלות ראשונה ושנייה.


תיקונים (פעולות-פונקציות)  של הפרצופים להנהגת העולם

יש גם תיקונים של פרצופים שונים  לצורך פעולותיהן, הארותיהם והקשרים ההדדיים שלהם על מנת להשפיע על הנהגת העולמות. תוצאות תיקונים אלה הן הארות מגוונות בעוצמות שונות, כתלות בזמן ובפעולות האדם.

התיקונים העיקריים של הפרצופים הם אלו של הפרצוף אריך אנפין, זעיר אנפין ונוקבא. באופן אלגורי, תיקונים אלה הם מהראש, או הפנים של הפרצופים.

תיקונים של הפרצוף אריך אנפין

התיקון הראשון והגבוה ביותר הוא זה של שלוש הספירות הראשונות של הפרצוף אריך אנפין.

שלוש הספירות הללו הן השורשים של הכיוון של חסד, דין ורחמים. כדי להשפיע על ההנהגה, ההארות נאצלות מאחת או יותר מהספירות הללו אל הפרצופים אבא ואמא, ומשם, למוחין (הכוח המנהיג) של הפרצוף זעיר אנפין.

האורות עולים מאחת הספירות האלה – חכמה, הם מתפשטים כלפי מטה ומתחלקים לשלוש עשרה. הם נקראים “שלושה עשר תיקוני  דיקנא” – הזקן של אריך אנפין.

התיקונים האחרים – ההארות של אריך אנפין הם אורות הדרושים להמשכת התיקון ולשפע. עם זאת, ההנהגה עצמה היא מהאורות הנאצלות מהדיקנא שלו – הזקן.


תיקונים של פרצוף זעיר אנפין

ההאצלות הגבוהות יותר של האורות מועברות בסדר קבוע אל הפרצופים התחתונים. שבסופו של מהלך מגיעות לפרצוף ז”א שהוא, לאחר האצלה שלו, יתאחד עם הפרצופים הנקביים של רחל או לאה, ויעביר דרכן את ההאצלות האלה לעולמות, כדי לבצע את ההנהגה.

עבור פרצוף ז”א, התיקונים באים לידי ביטוי על ידי האורות אשר יוצאים ממנו, כמו השיער – הארות על ראשו, ועל פניו.

האצלות אלה נקראות שיער או זקן מפני שהן אורות שמתפשטים בצינורות  נפרדות.

תיקונים– פעולות – של הדיקנא דומות לפעולות של אריך אנפין, אך במספר הבדלים, הן יותר מההיבט של גבורה, בעוד אלה של אריך אנפין מבטאות שפע. בתחילה התיקונים של ז”א הן תשע, ואח”כ הופכות לשלוש עשרה הפועלות כעיקרון החסד להנהגת המשפט.


תיקונים עבור הנשמות

תיקון עבור הנשמה זהו התיקון שלה בגלל חוסר השלמות שלה או בשביל לטהר אותה מכל פגם. התיקון עבור הנשמה ממומש באמצעות גלגול (נשמות) או על ידי עיבור (התחברות). על ידי קיום של מי שלא השלים אחת מ- 613 המצוות, על ידי תיקון מעשה או פגם שהוא גרם במעשיו השגויים, האדם עושה את התיקון הנחוץ עבור נשמתו, שכעת יכולה לעלות לעולמות העליונים ולהצטרף מחדש למקור שלה.

ישנם סוגים שונים של תיקונים עבור הנשמה, כל אחת מהמדרגות שלה זקוקה לתיקון משלה. לרוב האנשים יש רק את המדרגה הנמוכה ביותר של נפש, ואם הם יעשו תיקון ראוי, הם ישיגו את המדרגות הבאות, אם כי אחת אחרי השנייה. תיקון של רמה גבוהה יותר יכול להיות מושלם רק אחרי כל המדרגות הקודמות.

כל עוד אדם מתחייב לעשות תיקון של נשמתו בתוך שלושה גלגולי נשמות, הוא יעבור גלגול נשמות ויחזור ככל הנדרש כדי להשלים את התיקון שלו. אולם, אם הוא ממשיך בהתנהגות השגויה שלו, הוא לא יחזור לאחר גלגול הנשמות השלישי, והנשמה הזו  תיפסד ללא אפשרות לקבלת תיקון.

תיקון עולם – תיקון כללי

הרע ייעלם מהעולם הזה וישתנה לטובה, כאשר כל התיקונים הכלליים יושלמו. התיקון הכללי נועד להחזיר את העולם למצבו הקודם לפני הנזק שנגרם על ידי שבירת הכלים. מצב של הרמוניה שבו חסד, שפע ושלווה שוררים והדינים מפוייסים, כאשר כל הניצוצות הנופלים של הקדושה יוחזרו למקורותיהם בזכות כל ההתנהגויות והמעשים החיוביים של כלל האנשים. כתוצאה מכך, הסטרא אחרא (הכוח השלילי) לא תוכל עוד להתחבר ולהיות מוזן מהאורות העליונות, ותחדל להתקיים.
ה’ נתן לאדם תפקיד חשוב בתיקון העולם – תיקון כללי. כעת הכול תלוי בו, לשחזר ולעשות את התיקונים הנדרשים לעולם על ידי קיום מצוותיו, עשיית מעשים טובים, ולמידת דרכי הבורא.

המטרה הסופית היא להבין ולהשיג את רצונו, להיות ראויים בקרבה של נוכחותו, ולבסוף, לעזור ולהשתתף בהתגלות של הייחוד שלו בעולם.

 

TOP