חשיבות לימוד הזהר

Description

מה אומרים החכמים הגדולים על לימוד הזהר

מטרת ספר זה היא להראות תחילה את החשיבות הגדולה של לימוד הזהר, ושנית ללמוד
את דברי החכמים החשובים ביותר בכל הדורות על חשיבות לימוד הזהר,

הנה בכללות תכלית הלימוד בספר הזהר הוא שישלים האדם את שני הטעמים העיקריים שבגינם רצה הקב”ה שיתגלה ספר הזהר בדורות האחרונים, שהם: א’ ליתן סמך וסעד להשכינה בגלותה, ב’ להשבית ולהכניע את כחות החיצונים המתעוררים ביותר בזמן עקבתא דמשיחא.

להזמנה – 05345253026

TOP