מדוע עלי ללמוד את הקבלה

ראשית, להבין מה מצופה ממני, כיצד אוכל להשיג יותר טוב את מצוותיו, את מטרת תפילותיי ומעשי.

שנית, להתקרב ליוצר שלי על ידי למידת דרכיו, והבנת הנבואות השונות של אורותיו וכוחותיו בעולם הזה, והאחרים.

שלישית, “להתחבר” ל- G-od, על ידי העמקת הבנתי בנוכחותו וביטויו בקיום זה, לקיים חיים רוחניים מלאים יותר ולמצוא משמעות לחיינו.

באמצעות ידיעת הקבלה ניתן להגיע לרמה של הבנה אמיתית, ובדרך “לפענח” את הסודות העמוקים של קיום זה כפי שנמצאים בתורתנו הקדושה.

TOP