גימטרייה

זוהי אחת ממערכות הפרשנות השונות של המשמעויות הנסתרות של התורה, שבהן ערכים ארטמטיים של אותיות, מילים ומשפטים מחושבים כדי למצוא דמיון או השלמה. לכל אות יש ערך מספרי משלה.

 

1 א
2 ב
3 ג
4 ד
5 ה
6 ו
7 ז
8 ח
9 ט
10 י
20 כ
30 ל
40 מ
50 נ
60 ס
70 ע
80 פ
90 צ
100 ק
200 ר
300 ש
400 ת

 

לאותיות הסופיות יש גם ערכים מספריים משלהן:

 

500 ך
600 ם
700 ן
800 ף
900 ץ

 

ישנם שישה סוגים עיקריים של גימטריות:

  • רגיל
  • קטן –ערך קטן
  • הכללי – ערך בריבוע
  • כולל –רגיל בתוספת ערך מספר של אות אחת או כל האותיות
  • הפרטי – כל אות בריבוע
  • מילוי – סך כל המילוי

1 – רגיל: המספרים של האותיות כדלקמן:

ל מ
1 – 9 ט א
10 -90 צ י
100 – 400 ת ק
500 -900 ץ ך

 

לדוגמא: הארץ = 1106

 

2 – קטן: עשרות ומאות מופחתים לספרה אחת.

ל מ
1 – 9 ט א
1 – 9 צ י
1 – 4 ת ק
5 – 9 ץ ך

לדוגמא: הארץ = 17

3 – הכללי: הערך הרגיל של המילה בריבוע.

לדוגמא: הארץ = 1106 X 1106 = 1,223,236

 

4 – כולל: הערך הרגיל של המילה + המספרים של האותיות, או + עבור המילה.

לדוגמא: הארץ = 1106+4 = 1110

או 1106+1 = 1107

 

5 – הפרטי – כל אות בריבוע.

לדוגמא: הארץ = 5 X 5 = 25, 1 X 1 = 1

200 X 200 = 40,000, 900 X 900 = 810,000 סך הכל – 850,026

 

6 – מילוי: סכום המילויים של כל אות.

מילוי אות
6 הא ה
111 אלף א
510 ריש ר
104 צדי ץ

לדוגמא: הארץ = 731

 

על פי הגימטרייה, אנו רואים שלכל אות ולכל מילה יש משמעות דינמית מעבר להגדרות הפשוטות. גימטרייה היא רק אחת הדרכים הסודיות של פירוש המשמעויות הנסתרות של התורה.

ישנן גם מערכות תמורה שבין האותיות מוחלפות על ידי אחרות בסדר מוגדר כמו “אתב”ש” שבהן האות הראשונה מוחלפת עם האחרונה, האות השנייה עם האות שלפני האחרונה וכו’. “נוטריקון”, בו ראשי התיבות של מילים שונות יוצרות מילה חדשה, ומערכות רבות אחרות.

TOP