גלגול נשמות

כדי לעלות מן המדרגה המקורית שלה, הנשמה צריכה לעבור גלגול נשמות כדי לעשות את התיקון שלה. תיקון זה של הנשמה מתממש על ידי גלגול (גלגול נשמות) ו/או על ידי עיבור (חיבור). בעוד שגלגול הוא גלגול נשמות של נשמה לתוך גוף מרגע לידתו ועד מותו, העיבור הוא חיבור של נשמה אחרת לנשמה שלו, אשר יכולה לבוא ולעזוב את האדם בכל עת.

אם אדם לא עושה את התיקון עבור מדרגת הנשמה שעבורה הוא הגיע, הוא חוזר חזרה ועובר גלגול נשמות בתוך גוף חדש לחיים חדשים. כל עוד הוא לוקח על עצמו לבצע את תיקון נשמתו בשלושה גלגולי נשמות, הוא יחזור פעם אחר פעם לפי הצורך, כדי להשלים את התיקון שלו.
אולם, אם הוא ממשיך בהתנהגותו השגויה ולא מבצע או מתקדם בתיקון שלו, הוא לא יחזור לאחר גלגול הנשמות השלישי.

ישנן סיבות שונות מדוע הנשמה עלולה לחזור ולבצע גלגול נשמות. יכול להיות שזה כדי לתקן מעשה על נזק כלשהו שגרם במעשיו השגויים, או מכיוון שלא קיים את המצוות. הסוד והסיבות הטמונים בקיום המצוות הם לעזור בתיקון הנשמה או כדי לבצעו.

כפי שיש תרי”ג (613) חלקים לנשמה, ו-613 גידים ואיברים לאדם, באופן דומה, יש 613 מצוות ו-613 אורות בכל ספירה או תצורה. כל מצווה מתאימה לחלק אחד של הנשמה ושל הגוף; על ידי ביצוע מצווה חיוביות או הימנעות משלילית, החלק המתאים של הנשמה מחוזק ומתוקן. אי ביצוע מצווה חיובית או אי-הימנעות מביצוע מצווה שלילית גורמת לנזק ישיר לנשמה של האדם ומחייבת תיקון בחיים האלה או בגלגול נשמות עתידי.

רק על ידי קבלת הזדמנות נוספת לעשות או לבטל את מה שהיה עליו לעשות או לא לעשות, האדם עושה את התיקון הנחוץ של הנשמה שלו, שכעת יכולה לעלות לעולמות הגבוהים יותר ולהצטרף מחדש למקור שלה.

קיימות מדרגות שונות בנשמה, וכל אחת מהן מתאימה לספירה, לפרצוף או לעולם מסוימים. המערכות לתיקון הנשמות הן מורכבות ופועלות לפי סדר מדויק של עדיפות מהמדרגה הנמוכה ביותר לרמה הגבוהה ביותר[5]. בשביל התיקון שלה, נשמה חייבת קודם לתקן את מה שפגום או חסר במדרגה נמוכה יותר לפני שהיא עוברת למדרגה הבאה.

כדי להגיע למדרגה הגבוהה יותר הבאה של נשמתו, אדם חייב לבצע באופן מלא את התיקון של המדרגה הקודמת.

חמש המדרגות של הנשמה – נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה מתאימות לארבעת העולמות של העשייה, יצירה, בריאה ואצילות.

נשמה עולם
יחידה אצילות
חיה אצילות
נשמה בריאה
רוח יצירה
נפש עשייה

כדי להשיג את מדרגת הרוח שלו, אשר מתאימה ליצירה, האדם חייב לבצע את התיקון של הנפש שלו, המתאימה לעשייה.

לכל עולם יש חמש מדרגות של נשמה; לכן, כל עולם מתחלק שוב לחלוקות משנה של חמש מדרגות בסדר עולה.

אצילות בריאה יצירה עשייה מדרגה
יחידה יחידה יחידה יחידה 5
חיה חיה חיה חיה 4
נשמה נשמה נשמה נשמה 3
רוח רוח רוח רוח 2
נפש נפש (1) נפש נפש 1

כדי לקבל את המדרגה הראשונה של נשמה שלו, אשר מתאימה לנפש של בריאה (1), האדם חייב לבצע את התיקון של כל מדרגות הנפש, הרוח, הנשמה, החיה והיחידה שלו של העולם של עולמות העשייה והיצירה כדי לתקן לחלוטין את מדרגות הנפש והרוח שלו, ולהיות מסוגל להגיע למדרגת הנשמה שלו.

לכל עולם יש גם חמש מדרגות של נשמה המתאימות לחמשת הפרצופים.

אצילות בריאה יצירה עשייה מדרגה
אריך אנפין אריך אנפין(2) אריך אנפין אריך אנפין 5
אבא אבא אבא אבא 4
אמא אמא אמא אמא 3
ז”א ז”א ז”א ז”א 2
נוקבא נוקבא נוקבא נוקבא 1

 

כדי לקבל את המדרגה הגבוהה ביותר של הנשמה שלו, אשר מתאימה לאריך אנפין של בריאה (2), האדם חייב לבצע את התיקון של חמשת הפרצופים של עשייה ויצירה וארבעת הפרצופים הראשונים של בריאה.

נשמה פרצוף
יחידה אריך אנפין
חיה אבא
נשמה אמא
רוח זעיר אנפין
נפש נוקבא

 

חמש המדרגות של הנשמות מתאימות לחמש הפרצופים.

את המדרגות הגבוהות יותר של הנשמה לא ניתן להשיג מיד. לרוב האנשים יש רק את מדרגת נפש. אם הם ראויים, הם ישיגו או יעברו גלגול נשמות כדי להשיג את המדרגות הבאות – אחת אחת.

באופן כללי, מדרגת הרוח לא יכולה להגיע לפני גיל שלוש עשרה, מדרגת הנשמה בגיל עשרים, והמדרגות האחרות לאחר מכן.

ניתן לעשות את התיקון של כל המדרגות בתקופת חיים אחת. לשם כך, כל המדרגות צריכות להיות מתוקנות אחת אחרי השנייה באותה תקופת חיים, וזה חייב להיות בפעם הראשונה שבה הנשמה הזו באה לעולם. אם האדם רק עושה את התיקון במדרגת הנפש שלו, הוא לא יקבל את הרוח שלו; הוא צריך למות קודם ולחזור כדי לקבל אותה בחיים החדשים שלו. אם הוא עושה את התיקון של הרוח שלו בחייו החדשים, הוא לא יקבל את מדרגת הנשמה שלו. הוא יצטרך למות שנית ואז לחזור עם שתי מדרגות הנפש והרוח כדי לנסות לקבל את הנשמה שלו. ברגע ששלוש מדרגות אלה מושגות, הוא לא יצטרך לבצע גלגול נשמות יותר.

 

כל ספירה מתאימה למדרגה של נשמה.

ספירה מדרגת נשמה
כתר יחידה
חכמה חיה
בינה נשמה
דעת רוח
חסד רוח
גבורה רוח
תפארת רוח
נצח רוח
הוד רוח
יסוד נפש

 

כל מדרגה של נשמה מתאימה לאחת האותיות של שם ה’.

מדרגת הנשמה השם
יחידה   קוצו של יוד     י
חיה   יוד                י
נשמה   הא ראשונה   ה
רוח   וו                 ו
נפש   הא שנייה      ה

עיבור

כדי לעזור לאדם לעשות את התיקון של הנשמה שלו, נשמה אחרת עשויה להתחבר (עיבור) בו כדי לעזור לו לעשות את התיקון הנחוץ או לקיים את המצוות החסרות. כאשר הוא מקיים זאת, הנשמה יכולה להישאר עוד או לעזוב. המצווה החסרה יכולה להיות אחת שהוא בחר שלא לקיים או כזאת שלא היה יכל לקיים בחייו הקודמים.

באופן כללי, הנשמה אשר מתחברת אליו היא ממקור גבוה וטהור יותר, מחבר משפחה, או מצדיק. כל עוד הוא עושה מעשים טובים, הנשמה יכולה להישאר מחוברת אליו, אבל אם הוא חוטא או גורם לנשמה המחוברת לאי נוחות, היא תעזוב.

יש לבוש (בגד או מעטפה), שהנשמה צריכה כדי להתחבר לגוף של אדם (גלגול), וכאשר נשמה אחרת מתחברת אליו (עיבור), היא עשויה להשתמש באותו הלבוש כדי להישאר בתוכו.

לעיתים הנשמה בכללותה אינה צריכה לחזור; במקום זאת, רק החלקים אשר צריכים להיות מתוקנים (על ידי קיום המצווה החסרה) יחזרו. לחילופין, חלקים שונים של נשמה אחת עשויים לעבור גלגול נשמות ביותר מאדם אחד באותה תקופת חיים כדי לבצע את התיקון.

יש ארבעה סוגי קיום בעולם שלנו

  • דומם (מינרל) המתאים לעשייה
  • צומח המתאים ליצירה
  • חי המתאים לבריאה
  • מדבר (אדם) המתאים לאצילות

האדם יכול לעבור גלגול נשמות באחד מארבעת סוגי הקיום הללו, כשהמינרל הוא העונש החמור ביותר בשל חוסר יכולתו לפעול. אבל באופן כללי, כדי לעשות את התיקון שלו, הוא לא יעבור גלגול נשמות כמינרל, ירק ורק לעיתים רחוקות כבעל חיים.

מטרתן של כל המערכות המורכבות הללו של גלגול נשמות היא אחת: לתת לאדם אפשרות להתעלות מעל המגבלה העיקרית שלו שהיא הזמן, על ידי כך שיחזור פעם אחר פעם כדי לבצע את התיקון של הנשמה שלו ויהיה ראוי למקום טוב יותר בעולם האמת.

TOP