האם לא-יהודים יכולים ללמוד את הקבלה

לא-יהודים הנמשכים על ידי הקבלה יכלו לקבל תובנה “אינטלקטואלית” של מושגיה ותחושת רווחה בערכיה, אך אין להם השתתפות ישירה במימושה, מכיוון שהם אינם מקפידים על יחסים מורכבים עם המצוות. של התורה והתפילות.

לדוגמה; כאשר אנו מתפללים שלוש פעמים ביום, אנו משתתפים באיחוד אורות או אנרגיות מסוימים להדרכת העולם, על ידי שמירת השבת בהשתתפות זו מועצמת, והריטואלים שלנו מתאימים לפעולות מאוד מסוימות המשתקפות באנרגיות אלה. כל התפילות, הטקסים או המצוות האחרים של התורה קשורים גם הם ישירות עם האורות או האנרגיות הללו האחראים להדרכה, ולביטוי נוכחותו של אל. לא-יהודי ילמד זאת אינטלקטואלית אך לא יפעל על פיו.

זו הסיבה שבמהלך כל ההיסטוריה, כל המקובלים העיקריים והחשובים הקפידו מאוד לשמור על כל מצוות התורה למעט פרטים.

TOP