מדוע יש רצון חופשי לאדם

מכיוון שכוונתו של הבורא היא להקנות את יצוריו לטוב, כל דרגות הבריאה הוצבו בכדי שאדיבותו תוכל לבוא אליהם, ובכל זאת באופן שהם יוכלו לקבל אותה. הקפדה מלאה תהיה הרס של כל דבר שאינו מושלם, ואילו טוב לב שלם יאפשר הכל ללא הגבלה. עם זאת, שני היבטים אלה נחוצים בכדי להנחות חסד וצדק ולהעניק לאדם אפשרות לשרת את הבורא על ידי רצונם החופשי.

לאחר שבירית הכללים (שבירת הכלים) עם נפילת אורות השם מה”ה (45) וב”ן (52), יכול היה G-od לבצע את התיקון (תיקון) של כל העולמות, אבל אז, היה לא הייתה סיבה להשתתפות האדם בתיקון זה ואפשרות לרכוש זכות.

לאדם שתהיה לו אפשרות לפעול ולתקן את הבריאה, G-od התאפק באופן כלשהו, ​​יצוא החסד שלו לעולם הזה, להעניק לגברים את הכשרון לעשות את התיקון ברצונם החופשי. על פי רצונם החופשי להתקרב לבוראו וללמוד את דרכיו, גברים זוכים במקומם בעולמות הגבוהים כאשר הם עוזבים.

TOP