זהר – שהנשמה עולה למעלה בלילה

בשעה שהאדם עולה למטתו לישון כל לילה ולילה, נשמתו יוצאת ממנו ונדונה לפני הבית דין של הקב”ה בעצמו ולא בשאר בתי דינים.

Leave a Reply

Your email address will not be published.