מהם היצר הטוב והרע אצל האדם

מהם היצר הטוב והרע אצל האדם

היצר חטוב מתאים לדחף הטוב או החיובי שבאדם, היצר הרע הוא הדחף הרע או השלילי שלו.

מעשיו הטובים של האדם משפיעים על ארבעת העולמות העליונים, על מעשיו הרעים; בארבעת העולמות הנמוכים. רק כאשר האדם חוטא, הצד השלילי יכול לצמוח בעוצמה. הפן השלילי צומח בתוכו; זה היצר הארה שלו, זה מנתק אותו מהעולמות העליונים ומעקר אותו מהקדושה.

“היצר הרע” מנסה כמעט כל הזמן לפתות אותו ולגרום לו למעוד, בעוד שהיצר חטוב, בצד השני, מנסה למשוך אותו לתורה ומצוות ולעזור לו לבצע את התיקון (תיקון) של נשמתו.

שני ההיבטים של יתר טוב ויצר הר ‘נוצרו כדי לאפשר לאדם לבחור טוב על רע על ידי בחירתו החופשית.

TOP