קבלה – שיעור 2 – ספירות

אור ה’ הוא ייחודי ושווה כוח ותכונה. ספירה היא במובן מסוים “מסנן” אשר שומר והופך חלק מסוים של האור הזה לכוח או לתכונה מסוימים. ספירה היא הדרך שבה המאציל מגלה כוח, מאפיין או תכונה של רצונו בבריאה. האור מתחלק לעשרה מדרגות שונות של ההאצלה המקורית שלו, כל אחד בעל תכונות, מאפיינים ופעולות משלו.

מערכת הספירות היא אחד מהאלמנטים העיקריים הנלמדים בקבלה; היא מתארת במדויק ובפרטים רבים, את התגלות האור של ה’ וכל ההֵאָצְלוּת שלו, באמצעותן המאציל בורא ומנהיג את העולמות.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.