קבלה – שיעור 3 – אדם קדמון – מילוי השמות

הכוחות היצירתיים או האנרגיות האלה הם הכוחות השונים המושקעים בארבע האותיות של שם ה’ – י-ה-ו-ה, והאיותים השונים של כל אות. מכיוון שלכל אות בעברית יש לה גם ערך מספרי שונה עם דרכי האיות השונות שלה. זאת אומרת שערך השם משתנה (72, 63, 45 או 52) ולכל אחד מהשמות הללו יש כעת זהות ופעולה שונה, לפי האותיות שבהן משתמשים. כל אחת מהאפשרויות הללו שונה בטבעה ובפעולתה

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.