תורה ומצוות

הקבלה היא ההסבר המיסטי והאזוטרי של התורה. כל הסודות המעמיקים המוסברים בקבלה נרמזים באותיות], מילים וסיפורים שונים המסופרים בתורה. סיפורים אלה, וכן צורת האותיות, הנקודות וטעמים הם לבוש – בגד החיצוני של המסר האמיתי ומשמעות התורה. המערכות השונות של הספירות, ותצורות האורות והאנרגיות מיוצגות על ידי האנשים, והסיפורים של התורה. לכן התרגומים והפשט של המקרא מכסים רק את המשמעות הבסיסית ביותר ואינם יכולים להגיע אל המטרה האמיתית והמשמעות של התורה כפי שמוסבר בספר הזוהר:

“רבי שמעון אמר: אוי לאותו אדם, שאומר כי התורה באה לספר סיפורים בשפה רגילה, כי אם כך, אפילו בזמנים האלה אנו יכולים לעשות תורה מסיפורי מעשיות רגילים, ואפילו עוד יותר יפים מהם. אם התורה באה להראות דברי העולם, אפילו שליטי העולם [הנוכחי] יש ביניהם דברים מעולים יותר. אם כן נלך אחריהם ונעשה מהם תורה, כאותו האופן. אלא שבאמת, כל דברי התורה הם מטבע גבוה מאוד, ובעלי סודות עילאיים.

לכן הסיפור בתורה הוא בגד של התורה. מי שחושב שבגד זה הוא התורה עצמה וכי אין דבר אחר, תן לנשמה שלו להתנפח ושלא יהיה לה חלק בעולם הבא. מסיבה זו, אמר המלך דוד: גַּל עֵינַי וְאַבִּיטָה נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ”) תהילים, קיט יח( בוא וראה, קיים בגד הגלוי לכל, האנשים הבורים אשר רואים אדם לבוש היטב אשר נראה מכובד על פי לבושו, לא מסתכלים מעבר, ושופטים אותו על פי הבגד הנחמד שלו. הם חושבים שהלבוש מייצג את גוף האדם, וגופו, את נשמתו.

כך גם התורה, יש לה גוף, שהוא המצוות, הנקראות “גוף התורה”. גוף זה לבוש בבגדים, שהם סיפורי העולם הנוכחי, הבורים רק מביטים על הבגד הזה שהוא הסיפור בתורה, לא מעבר לכך, ולא על מה שנמצא מתחת לבגד הזה. אנשים אשר יודעים יותר אינם מביטים על הבגד, אלא על הגוף מתחת לבגד. החכמים, משרתי ה’, אלה שעמדו על הר סיני, מביטים רק על הנשמה של התורה, שהיא מהותית מהכל, התורה האמיתית (קבלה). בעתיד אנו נביט רק על הנשמה של נשמת התורה.

אוי לאותם חוטאים שאומרים שהתורה אינה אלא סיפור; הם מסתכלים על הבגד ולא יותר. השבח הם צדיקים שמסתכלים בתורה כמו שצריך. יין רק מכיל בקנקן, כמו כן התורה רק מכילה בבגד זה, ולכן, יש צורך להסתכל רק על מה יש מתחת הבגד הזה. לכן, כל העניינים והסיפורים האלה הם רק מלבושים “. (זוהר מתורגם, במדבר, בהעלותך, דף נח-סד)

בתורה קיימות 248 מצוות עשה ו-365 מצוות לא תעשה. באופן דומה, יש בגוף 613 גידים ואיברים, 613 חלקים לנשמה ו-613 אורות בכל ספירה. מספר זה איננו שרירותי, שכן יש יחסי גומלין ואינטראקציות חשובים ביניהם.

התורה מכילה ארבע מדרגות של הבנה, והגבוהה ביותר מביניהן היא הסוד.
במדרגה הזאת, התורה מסבירה לנו את מטרת הבריאה, המטרה האמיתית של כל המצוות, ואת השפעתן על הספירות.

באמצעות הידע של הקבלה, אנו יכולים להגיע לרמת הבנה אמיתית של רצון הבורא, ההנהגה שלו, הבריאה, ובדרך מסוימת, “לפענח” את הסודות המעמיקים של התורה הקדושה שלנו.

מצוות

בתורה יש 613 מצוות וכל אחת מתאימה לאחד מ-613 הגידים ואיברים של האדם ו-613 החלקים של נשמתו. על ידי קיום המצוות, האדם מחזק את כוחן, ועל ידי אי קיומן, באופן מסוים, הוא מחליש אותן.

המצוות ניתנו בגלל שלוש סיבות עיקריות:

  • לחזק ולטהר את האדם
  • לפעול ולהשפיע על ההנהגה
  • לסייע בהשגת תיקון הבריאה

לאחר שבירת הכלים ונפילת  הרפ”ח (288) הניצוצות, האדם חייב לפעול ולהשתתף בהעלאת הניצוצות הנופלים ולהחזיר אותם למקורם. זה יכול להיעשות על ידי קיום המצוות ועל ידי התפילות. כיוון שיש מדרגות שונות של תפיסת המשמעויות והמטרה של פעולותינו, ישנן גם אפשרויות שונות וכוחות שונים של השפעה,  התלויים  בהבנה ובכוונה של מעשינו.

הקליפות הן ההתגלות של הכוח השלילי לחסימת האורות של הספירות, והתדרדרות זו נגרמת מהחטאים המבוצעים על ידי בני אדם. כאשר מקיימים את המצוות, מעלים אנרגיות חיוביות כדי להחליש את הקליפות האלה ולנתק אותן מהאורות העליונים, וכך להסיר כל מכשול מהזרמים הנכנסים ויוצאים של האנרגיות החיוביות. לכן, לפני כל תפילה וקיום של מצוות התורה, אנו מנסים לאחד את הפרצופים –  הזכריים והנקביים כך שתהיה הרמוניה גבוהה, ותוצאה או זרם של שפע ירדו למטה אלינו.

על ידי הבנת המשמעויות העמוקות של מצוות אלה, כפי שמוסברות בקבלה, אנו מבינים את האהבה העצומה שה’ מעניק לברואיו בכך שהוא מאפשר להם להיות חלק ממערכת דינמית זו, ובכך שהוא נותן להם את האמצעים והכלים להגיע לעולמות הגבוהים ביותר.

 

TOP