מה זה ״מקובל״

המילה קבלה באה מהפועל לקבל (לקבל), אך כדי לקבל אותה ראשית יש להיות מוכנים, ולהיות קלי (המקבל) המסוגל לקבל ולהכיל את הידע הזה.

מקובל הוא אדם שמקובל לקבל את הידע הזה, ומסוגל להחזיק אותו בכך שהוא חי בדרך של תורה וצדקנות כדי לחזק את עצמו ללא הרף. הוא אדם רוחני שייתן חשיבות עליונה למשמעות הגבוהה יותר של הדברים, וינסה ללא הרף להתקדם בלימודו. מבחינתו המטרה העיקרית של קיום זה היא להתקרב לבורא ולשרת אותו כמיטב יכולתו.

Leave a Reply

Your email address will not be published.