מהי התורה בקבלה

הקבלה היא ההסבר המיסטי והאזוטרי של התורה. כל הסודות העמוקים שהוסברו בקבלה, רמזים באותיות, במלים ובסיפורים השונים המסופרים בתורה.

התורה מכילה ארבע רמות הבנה, מהן הגבוהה ביותר היא הסוד (סוד). ברמה זו אנו מבינים כי התפילות שלנו (תפילות) והגשמת כל אחת מהמצוות (מצוות), משפיעות ישירות על העולמות העליונים ועל ההדרכה שלהם.

לתורה 248 מצוות חיוביות ו 365- שליליות. באופן דומה, ישנם 613 ורידים ועצמות לאדם, 613 חלקים לנפש, ו -613 אורות בכל ספירה או חלקיתוף (תצורה), מספר זה אינו שרירותי, מכיוון שיש ביניהם יחסי גומלין ואינטראקציות חשובים.

באמצעות ידיעת הקבלה אנו יכולים להגיע לרמה של הבנה אמיתית של רצון הבורא, ובדרך “לפענח” את הסודות העמוקים של תורתנו הקדושה.

TOP