מה אנו לומדים בקבלה

בקבלה אנו לומדים כיצד ומדוע ברא אלוקים את העולם, באיזו דרך הוא שולט בו, את מקור הנשמות והמלאכים, את מטרת קיומו של הרוע, את המערכות המוצבות להדרכה האמיתית של העולמות, ועוד.

הקבלה מלמדת את התפתחותם של העולמות, את כוחות ההשפעה השונים על העולמות הללו, את תפקיד האדם בבריאה, את רצון הבורא וכן הלאה. זה מסביר בפרטי; יצירת העולמות הנוכחיים והקודמים, האורות או האנרגיות השונות שהופכות את ההנחיה שלהם, למטרה הסופית של האדם והבריאה.

הקבלה מסבירה לעיתים קרובות באלגוריות, את תחילת הבריאה, כמו גם את כל המערכות הדינאמיות שמוצבות בכדי לקיים אינטראקציה עם האדם, ולהדרכת העולמות. מערכות אלו גורמות לנו להבין את מטרת מעשינו, את יחסי הגומלין שלהם עם העולמות העליונים, את המסרים והמשמעויות הנסתרים שבתורה. מתוך הבנה עמוקה יותר של הסיבות והמטרות של כל הפעולות הללו, בהחלט ניתן היה לעלות לרמת שירות גבוהה יותר וקרבה לבוראו.

בקבלה ניתן למצוא את כל התשובות הללו ואת הסיבות המדויקות, ואת ההשפעות של כל הטקסים, התפילות והמעשים שלנו. כשאדם מחליט שהוא רוצה להכיר את בוראו, בלימוד המדע הזה הוא עולה לרמה גבוהה יותר של פעולה והבנה מעולה ובכך לחיות ולהרגיש קשר אינטנסיבי יותר עם בוראו. הוא גם יבין את הקטנות שלו בהשוואה לכוחות המדהימים הללו, לשלמותו של האדון ואהבתו האינסופית ליצורים שלו.

TOP