מה זה תיקון

למילה “תיקון” יש משמעויות שונות. אפשר להבין את זה כפיצוי או תיקון, וגם פונקציה, יחס או פעולה.

ישנם סוגים שונים של תיקונים:
– תיקונים שהתרחשו בביקורות הראשונות לתיקון העולמות.
– תיקונים לבניית יחסי הגומלין בין ספירות וחלקים סופיים (תצורות).
– תיקונים של חלקים חלקים (פונקציה או פעולה) להדרכת העולמות.
– תיקונים (תיקונים) לנשמות.
למידע נוסף על תיקון, ראה תיקון תחת לימודי קבלה

TOP